Být online není dnes jen moderním trendem, je to dokonce nutnost v mnoha ohledech a počítačové sítě, potažmo samotný komunikační prostředek s názvem Internet se pomalu, ale jistě vkrádá i do domácností, kde ještě před několika lety nic takového neexistovalo. Internetové bankovnictví už je dnes poměrně běžně rozšířeno i mezi seniory nad 70 let.
odemykání obrazovky
Být online ještě samo o sobě neznamená nic špatného, jsme zkrátka ve spojení s ostatními a využíváme technické prostředky k tomu, vyměňovat si své názory, zkušenosti, prožitky. Je to jakýsi virtuální svět, ale s reálnými informacemi.
Měli bychom jej však využívat ke svému prospěchu a vést k tomu i naše ratolesti. Lidé si pochopitelně uvědomují, že dětský organismus se postupně vyvíjí, a že čerpá od nás dospělých životní vzory. Máme tedy markantní vliv na to, abychom našim dětem poskytli adekvátní prostředí k rozvoji osobnosti. Aby se z nich nestali necitliví kyborgové, kterých je v online hrách všude plno.
žena s laptopem

Děti tráví s výpočetní technikou příliš mnoho času

Ve Spojených státech proběhl nedávno průzkum chování dětí ve velmi citlivém věku od 8 do 11 let, studie byla zveřejněna v časopisu The Lancet. Byla to početná skupina více než 4500 dětí a cílem bylo zjistit, kolik času tráví děti sledováním obrazovek chytrých telefonů, tabletů, či notebooků.
V průměru se jednalo přibližně o 200 minut denně, tedy více než tři a půl hodiny. To je poměrně dlouhá doba vzhledem k tomu, kolik času mladí lidé v tomto věku tráví ještě ve školách a při vypracování domácích úloh. Odborníci doporučují k optimálnímu vývoji dětského organismu denně alespoň 9 – 11 hodin spát a minimálně hodinu provádět nějakou fyzickou činnost – běh, chůzi, skákání na trampolíně, jízdu na kole apod.
Ideálnímu dennímu režimu se přiblížilo pouze 18 procent dětí. Ostatní buď vykazují spánkový deficit, anebo jsou do online světa zabráni příliš dlouhou dobu. Většina z nich se málo pohybuje, nebo dokonce téměř vůbec, a kromě toho se také nezdravě stravuje. To přispívá i k tomu, že je dnes téměř 75 procent Američanů obézních, nebo s nadváhou.